Dava Ne Zaman Açılmış Sayılacaktır ? Tarihi Nasıl Öğrenilir ?

DAVA NE ZAMAN AÇILMIŞ SAYILACAKTIR

Kanun, davanın, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılacağını (m.188/1) ve dava dilekçesinin kaydına ilişkin esas ve usullerin Yönetmelikle belirleneceğini düzenlemiştir.
Yönetmeliğin 36. Maddesinde bu konuda çeşitli ihtimaller öngörülmektedir. Buna göre dava, dava dilekçesinin (elektronik ortamda, UYAP’ta) tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.

Eğer herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem (tevzi) yapılması mümkün değilse; işlem fiziki ortamda yapılır, bu durum bir tutanakla tespit edilir; elektronik sistem açıldığında, fiziki ortamda yapılan işlemler, gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır ve bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır.

Davanın UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile açılması ve yargılama harçları ile gider avansının elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılması veya barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla sağlanması durumunda, dava, dava dilekçesinin UYAP Sistemine kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.

 

dava-ne-zaman-acilir
dava-ne-zaman-acilir
Şu kategoriye gönderildi: Davalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir