Ceza İnfazının Durdurulması İstemimize İlişkindir .Örnek Bir Dilekçe

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN DURDURULMASINI
İSTEYEN SANIK :

MÜDAFİİ :

ADRESİ :

SUÇ :

KONU : Ceza infazının durdurulması istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … … hakkında ödeme şartını ihlal suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı ile…. ay hapis cezasına hükmedilmiştir (EK-1).

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) ve …/…/… tarihinden itibaren … Cezaevi’nde cezası çektirilmektedir (EK-3).

3-) Müvekkilimiz, ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmiştir (EK-4). Bununla beraber, ödeme süresinin taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçmediği ve ödenmesi gereken meblağın da müvekkilimiz tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır (EK-5).

4-) Buna göre; taahhütnamede belirlenen ödemeler yapıldığından müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının durdurulması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 340, 5941 S. K. m. 6, Geç. m. 2, 5275 S. K. m. 4, 5.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının durdurulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz …/…/…

Sanık Müdafii
Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı

2) Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.

3) … Cezaevi kayıtları.

4) Müvekkilimizin imzaladığı ödemeye ilişkin taahhütname.

5) Müvekkilimiz tarafından ödemenin yapıldığına ilişkin belge.

6) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

ceza-mahkemesi-bassavcilik
ceza-mahkemesi-bassavcilik

61 hakkında “Ceza İnfazının Durdurulması İstemimize İlişkindir .Örnek Bir Dilekçe” görüş

 1. Geri bildirim: viagra cost
 2. Geri bildirim: viagra samples
 3. Geri bildirim: sildenafil 20 mg
 4. Geri bildirim: sildenafil online
 5. Geri bildirim: 20mg cialis daily
 6. Geri bildirim: can you buy cialis
 7. Geri bildirim: ed pills otc
 8. Geri bildirim: buy discount cialis
 9. Geri bildirim: cialis 5
 10. Geri bildirim: viagrakari.com
 11. Geri bildirim: female viagra pills
 12. Geri bildirim: buy viagra online
 13. Geri bildirim: how to get cialis
 14. Geri bildirim: viagra coupon
 15. Geri bildirim: plaquenil 150 mg
 16. Geri bildirim: hydroxychloroquine virus
 17. Geri bildirim: cialis 5mg
 18. Geri bildirim: viagra 100mg
 19. Geri bildirim: generic viagra online
 20. Geri bildirim: cialis pills online
 21. Geri bildirim: discount viagra
 22. Geri bildirim: viagra cost australia
 23. Geri bildirim: cialis 10 mg tablet
 24. Geri bildirim: buy viagraa
 25. Geri bildirim: generisches viagra paypal
 26. Geri bildirim: viagra connect 50 mg
 27. Geri bildirim: cialis discount
 28. Geri bildirim: cialis mastercard
 29. Geri bildirim: sildenafil buy
 30. Geri bildirim: sildenafil citrate 100mg
 31. Geri bildirim: generic for viagra
 32. Geri bildirim: canadian generic viagra
 33. Geri bildirim: viagra men
 34. Geri bildirim: is viagra a prescription
 35. Geri bildirim: viagra tablets australia
 36. Geri bildirim: lady viagra
 37. Geri bildirim: viagra danger myths
 38. Geri bildirim: viagra users group
 39. Geri bildirim: viagra for women
 40. Geri bildirim: side effects of viagra
 41. Geri bildirim: viagra side effects
 42. Geri bildirim: viagra triangle chicago
 43. Geri bildirim: viagra pills for men
 44. Geri bildirim: viagra tablets uk
 45. Geri bildirim: female viagra pill
 46. Geri bildirim: viagra usa
 47. Geri bildirim: yugioh sex games
 48. Geri bildirim: viagra alternatives
 49. Geri bildirim: viagra amazon
 50. Geri bildirim: viagra tablet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir