Müvekkilin Rahatsızlığı Sebebiyle Ceza Evine Teslim Olma Süresi Uzatma

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

HÜKÜMLÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

MÜDAFİİ :

ADRES :

SUÇ :

KONU : Müvekkilin ….. rahatsızlığı sebebiyle cezaevine teslim olma
süresinin uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil …. …. hakkında , …. Ağır Ceza Mahkemesi …/… E. …/… K. sayılı dosyası ile ….yıl …. gün hapis cezasına hükmedilmiş ve karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-1)

2-) Müvekkilin …/…/… tarihinde …. Cezaevine teslim olması gerekmektedir. Ancak müvekkil ….. yaşında olup, ….. rahatsızlığı bulunmaktadır ve teslim olması gerektiği tarihte acilen ameliyat olması gerekmektedir. Aksi halde bu durum kendisi için hayati tehlike arzedecektir. Bu durum ekte sunduğumuz hastane ve doktor kayıtları ile de sabittir. (EK-2)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilin sağlık sorunları sebebiyle cezaevine teslim olma tarihinin …/…/… tarihine uzatılmasını ve istemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER :
1-) … Ağır Ceza Mah. …/… E. …/… K. sayılı ilamı
2-) …/…/… tarihli Hastane ve doktor raporları
3-) Onaylı vekaletname örneği

Hükümlü Müdafii
Av.

 

ceza-hukuk-rahatsizlik-sebebiyle-uzatilmasi
ceza-hukuk-rahatsizlik-sebebiyle-uzatilmasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir