Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemimize İlişkindir. Başka Bir Örnektir

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK :

MÜDAFİİ :

ADRESİ :

SUÇ :

KONU : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … … hakkında … suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı ile…. ay …. gün hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

3-) Müvekkilimiz … …, halen üniversite öğrencisidir (EK-3) ve öğrenim görmekte olduğu … Üniversitesi … Fakültesi bitirme sınavları, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasındadır. (EK-4) Müvekkilimiz için bahsi geçen tarihlerdeki bitirme sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlara katılmak son derece önemlidir.

4-) Müvekkilimizin ileriki yaşamını doğrudan etkileyecek bu sınavlara hazırlanması ve katılması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının bitirme sınavlarından sonraya bırakılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii
Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı
2) Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.
3) Müvekkilimizin … Üniversitesi … Fakültesi’nde öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
4) … Üniversitesi … Fakültesi’ne ait yıl sonu sınav tarihlerini gösterir liste.
5) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

ceza-ertelenme-istegi
ceza-ertelenme-istegi

110 hakkında “Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemimize İlişkindir. Başka Bir Örnektir” görüş

 1. Geri bildirim: viagra
 2. Geri bildirim: generic viagra 100mg
 3. Geri bildirim: viagra buy online
 4. Geri bildirim: ivermectin 5
 5. Geri bildirim: viagra alternatives
 6. Geri bildirim: buy generic viagra
 7. Geri bildirim: discount cialis pills
 8. Geri bildirim: cialis online uk
 9. Geri bildirim: sex pills cialis
 10. Geri bildirim: where to buy cialis
 11. Geri bildirim: best generic viagra
 12. Geri bildirim: viagra buy
 13. Geri bildirim: https://cialisgap.com
 14. Geri bildirim: viagra coupon
 15. Geri bildirim: plaquenil osteoarthritis
 16. Geri bildirim: cialis generic best price
 17. Geri bildirim: buy viagra
 18. Geri bildirim: order cialis
 19. Geri bildirim: generic viagra
 20. Geri bildirim: doxycycline 150 mg
 21. Geri bildirim: buy doxycycline online
 22. Geri bildirim: buy cialis black
 23. Geri bildirim: viagra online from utah
 24. Geri bildirim: female viagra cream
 25. Geri bildirim: viagra cialis levitra
 26. Geri bildirim: viagra price in greece
 27. Geri bildirim: cialis or viagra
 28. Geri bildirim: generique cialis
 29. Geri bildirim: viagra pfizer
 30. Geri bildirim: sildenafil coupon
 31. Geri bildirim: cost of viagra
 32. Geri bildirim: tamoxifen bone pain
 33. Geri bildirim: nolvadex for pct
 34. Geri bildirim: ivermectin generic
 35. Geri bildirim: ivermectin 2%
 36. Geri bildirim: ed meds online canada
 37. Geri bildirim: viagra users group
 38. Geri bildirim: instant natural viagra
 39. Geri bildirim: pfizer viagra
 40. Geri bildirim: viagra ohne rezept
 41. Geri bildirim: buy stromectol online
 42. Geri bildirim: stromectol otc
 43. Geri bildirim: buy stromectol pills
 44. Geri bildirim: viagra substitute
 45. Geri bildirim: viagra cvs
 46. Geri bildirim: cheap viagra
 47. Geri bildirim: what is viagra
 48. Geri bildirim: viagra cock
 49. Geri bildirim: cialis 50mg
 50. Geri bildirim: viagra pills for men
 51. Geri bildirim: cialis pharmacy australia
 52. Geri bildirim: hims viagra
 53. Geri bildirim: valtrex online purchase
 54. Geri bildirim: viagra naturel
 55. Geri bildirim: cialis strength levels
 56. Geri bildirim: standard dose of cialis
 57. Geri bildirim: cialis medication
 58. Geri bildirim: cialis medication
 59. Geri bildirim: plaquenil 200 mg pill
 60. Geri bildirim: over the counter viagra
 61. Geri bildirim: viagra amazon
 62. Geri bildirim: ivermectin generic
 63. Geri bildirim: viagra and cialis
 64. Geri bildirim: ivermectin 6
 65. Geri bildirim: stromectol 3 mg
 66. Geri bildirim: cialis in egypt
 67. Geri bildirim: buy generic cialis
 68. Geri bildirim: ed treatments
 69. Geri bildirim: medication for ed

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir