Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Halk arasında “laf atma”, “sözlü taciz” olarak bilinen davranış biçimi de çoğu zaman cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmasına yol açar.

Cinsel taciz suçu, fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmaksızın işlenen eylemleri cezalandıran bir suçtur. Fail ile mağdur arasında ani ve geçici bir şekilde de olsa cinsel amaçla bedensel temas olması halinde cinsel saldırı suçu oluşur. Örneğin, failin cinsel amaçla hareket ederek mağdura yönelik “seni bir kere öpeyim” şeklinde söz sarf etmesi cinsel taciz suçuna, failin mağduru öpmesi fiili ise cinsel saldırı suçuna vücut verir.

Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir:

Cinsel İstismar Suçu: Kural 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen eylemleri cezalandırmaktadır. 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.

Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen eylemleri cezalandırmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan cinsel davranışlarla işlenen eylemleri cezalandırmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

 

cinsel-taciz-sucu-ve-cezasi
cinsel-taciz-sucu-ve-cezasi

 

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut-belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları söz konusu olacaktır.

Cinsel taciz suçu şu şekillerde işlenebilir:

Fail, cinsel taciz suçunu doğrudan doğruya mağdurun görüp duyabileceği söz, davranış veya işaretlerle işleyebilir.

Cinsel taciz suçu, cinsel amaçla mağdura telefon etme, mesaj atma, ses kaydı gönderme, faks çekme, mektup gönderme vb. gibi klasik iletişim araçları yoluyla işlenebilir.

Cinsel taciz suçu, e-mail atma, internet üzerinden sosyal medya hesaplarına yorum yazma, kapalı veya açık sosyal medya grupları üzerinden sesli, görsel veya yazılı iletiler gönderme yoluyla işlenebilir.

Instagram, facebook, twitter, whatsapp gibi internet üzerinden kullanılan bilişim sistemi uygulamaları aracılığıyla sesli, görsel veya yazılı ileti göndermek yoluyla işlenebilir.

Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?

Hangi hareketlerin cinsel taciz suçu teşkil edeceği Yargıtay kararları ile istikrar kazanmıştır. Yargıtay uygulamasına göre, cinsel amaçla işlenen aşağıdaki fiiller cinsel taciz suçunun oluşmasına neden olur:

Cinsel amaçlı “el hareketi yapma”,

Cinsel bir hisle “öpücük atma”,

Cinsel ilişki teklif etme,

Cinsel organını gösterme

Mağdura yönelik “sevişelim mi”, “sevişmek ister misin” şeklinde sözler sarf etmek,

Sokakta yürüyen bir kişiye cinsel amaçla laf atmak, sözlü taciz (fıstık, güzelim, harikasın vs.),

Failin mağdurun yaşadığı evin penceresine tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demesi,

Mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak,

Telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum, sana aşığım” şeklinde sözler sarfetmek,

“Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesajlar göndermek,

Mağdurun yüzüne karşı; “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek,

İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “fiziğin çok güzel” vb. gibi cinsel amaçlı sözler söylemek,

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

TCK md.105/1’e göre cinsel taciz suçunun cezası aşağıdaki gibidir:

Basit Cinsel Taciz Suçunun Cezası: Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Cinsel taciz suçunun;

Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki basit cinsel taciz suçunu düzenleyen fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işinden, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir