Dava Dilekçesinin İçeriğinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesinin İçeriğinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Hukuk Mahkemelerinde dava, dava dilekçesi verilmek suretiyle açılmaktadır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre dava açmak için yazılacak olan dava dilekçesinde bulunması gereken bazı zorunlu unsurlar mevcuttur. Bu zorunlu unsurlar ise 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre;

 

dava-dilekcesi
dava-dilekcesi

 

Dava dilekçesinin içeriği

MADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

 

dava-dilekcesinin-icerigi
dava-dilekcesinin-icerigi
Şu kategoriye gönderildi: Davalar

21 hakkında “Dava Dilekçesinin İçeriğinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar” görüş

 1. Geri bildirim: cialis goodrx
 2. Geri bildirim: cialis 20mg daily
 3. Geri bildirim: sildenafil buy
 4. Geri bildirim: sildenafil genfar 50mg
 5. Geri bildirim: 5mg cialis pills
 6. Geri bildirim: sildenafil tablets 50mg
 7. Geri bildirim: cipla tadalafil
 8. Geri bildirim: viagra pills price
 9. Geri bildirim: alternative to viagra
 10. Geri bildirim: red viagra pills
 11. Geri bildirim: kobalt lawn mower battery
 12. Geri bildirim: where to buy cialis cheap
 13. Geri bildirim: generic tadalafil cvs
 14. Geri bildirim: viagra prices walmart
 15. Geri bildirim: medication

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir